Asik

Asik znalazł swoich ludzi. Został zabrany z gminnej przechowalni.